Aantal gemeenten die niet bereikbaar zijn
per e-mail blijft groeien (2017)

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om niet bereikbaar te zijn per e-mail. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij Verdienen Beter blijkt dat inmiddels 86 gemeenten op hun website enkel nog een formulier hebben staan voor burgers om online contact op te nemen. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2016. Ten opzichte van 2015 is het aantal gemeenten die niet meer per e-mail bereikbaar is toegenomen met met maar liefst 30 procent.

Formulieren niet gebruiksvriendelijk voor burger
Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen. Een digitaal formulier verplicht de burger vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie. Van de gemeenten die enkel bereikbaar zijn per formulier vraagt maar liefst 72 procent om informatie die niet nodig is voor het beantwoorden van een vraag. Het kan daarbij gaan om het telefoonnummer, adres, sekse en soms zelfs de geboortedatum van de burger die een vraag stelt.
Waar gemeenten vaak vragen om onnodige informatie geven zij vaak juist maar heel beperkt de ruimte om daadwerkelijk een vraag te stellen. Bijvoorbeeld bij de gemeente Den Haag vraagt burgers om een vraag te beperken tot 140 tekens.

Onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten
Het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten is voor het derde jaar op rij uitgevoerd door Wij Verdienen Beter. Alle 388 gemeenten kregen per e-mail (of indien niet beschikbaar via het formulier) een eenvoudige vraag voorgelegd. De vraag ging dit jaar over het inspreken bij een raadsvergadering. Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moet deze vraag binnen twee werkdagen beantwoord worden. In totaal 15 procent van de gemeente bleek niet in staat om de vraag op tijd te beantwoorden. Bij 28 gemeenten moest de vraag na 4 weken herhaald worden omdat nog geen antwoord was ontvangen. Van 6 gemeenten (waaronder de gemeente Leeuwarden) werd in het geheel geen antwoord ontvangen op de eerste of de tweede e-mail.

Gemeente blijven moeite hebben met correcte aanhef
De gemeenten werden voor het onderzoek benaderd door mystery-burger Kris van Breukelen. Er zijn zowel veel mannen als vrouwen die Kris als voornaam hebben. 40 procent van de gemeenten (154) gebruikt niet een neutrale aanhef maar doet een gokje of Kris een man of een vrouw is. Het valt op dat maar liefst 92 procent van de gemeenten die een gokje doen naar de sekse er vanuit gaat dat de burger een man is.
Er zijn gemeenten die als argument voor het gebruik van een formulier geven dat zij dan naar de sekse van de burger kunnen vragen om juist de aanhef correct te doen. Maar ook van de gemeenten die burgers verplichten hun sekse te geven gaat bijna 20 procent alsnog de mist in door in de aanhef de verkeerde sekse te gebruiken.

Goed bereikbaar!
Dat het contact met de burger ook wel goed kan verlopen bewijzen de 145 gemeenten die niet alleen gewoon bereikbaar zijn per e-mail, maar ook verder geen drempels opwerpen voor het stellen van een vraag. Ze antwoordden snel en stelden geen onnodige vragen die inbreuk maken op de privacy van hun burgers.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Wij Verdienen Beter op info@wijverdienenbeter.nl of op 06-51319704. De gehele dataset van het onderzoek is te downloaden als xls-bestand.